*  *  *
Preambula

NRSR ako ústavnoprávny a zákonodarný orgán a vláda SR ako najvyšší výkonný orgán svojimi činmi a rozhodnutiami v posledných 30 rokoch stratili morálny kredit riadiť krajinu a rozhodovať o zákonoch a ústave SR. Úloha samotného orgánu NR a vlády nie je spochybnená. Spochybnená je činnosť jednotlivých poslancov a politických strán, ktorí buď ako jednotlivci alebo politické subjekty zneužívali ustanovenia ústavy z roku 1992 na to, aby si prispôsobovali zákony a upevňovali tak moc politických strán na úkor zvrchovanej moci občanov, ktorá im prirodzene patrí.

Takéto konanie je v rozpore so samotnou podstatou demokracie. Voľby politikov do štruktúr rozhodovania a vedenia štátu bez možnosti akokoľvek pozmeniť alebo zvrátiť následne ich rozhodnutia občanmi sa ukázali ako mylná cesta k spravovaniu demokracie na Slovensku. Občania Slovenskej republiky sa rozhodli túto podstatnú chybu zastupiteľskej demokracie odstrániť zmenou ústavy.

My, občania Slovenskej republiky uznášame sa priamo na tejto ústave.

*  *  *