Na vlastné oči

Ako argument pre naše tvrdenia sme pripravili štyri videá, v ktorých expresívne poukazujeme na dôsledky ústavne definovaného zastupiteľského systému aplikovaného na Slovensku. Každá oblasť života prináša problémy, ktoré majú spoločného menovateľa – podriadené postavenie občanov voči volenej štátnej moci. Je to absurdná situácia, kedy sa pán vzdáva moci v pospech sluhu vynúteným mandátom. Občan bol vždy len rukojemníkom politikov.

16 minút k demokracii

Všeobecné vysvetlenie, prečo sú problémy zastupiteľskej demokracie na Slovensku neriešiteľné bez zmeny ústavy alebo prijatia novej ústavy.
Buď vládnu občania a JE demokracia, alebo niekto iný a demokracia NIE JE...

11 minút k voľbám

Rozdiel medzi slobodnými voľbami a slobodou voľby.
Prečo ani „slobodné“ voľby nie sú na Slovensku slobodné.
Prečo voľby nemôžu zabezpečiť systémovú zmenu.

11 minút k referendu

Referendum je v demokracii nevyhnutným nástrojom priameho výkonu moci občanov. Nijako inak totiž nemôžu občania vykonávať priamo svoju suverénnu moc.
Môžu si zvoliť zástupcov, no stále musia mať nad nimi kontrolu. Občania, ktorí nechcú rozhodovať v referendách si zaslúžia, aby za nich rozhodovali tí najarogantnejší, najhlúpejší, najzlodejskejší, najskorumpovanejší, najvydieranejší a najzapredanejší feťáci, akí kedy po Slovensku chodili.

13 minút k ústave

Ústava je normatívnym aktom najvyššej právnej sily. Je dôležitým dokumentom, od ktorého sa odvíjajú zásadné danosti praktického života v krajine. Určuje mocenské pomery v štáte, má zabezpečiť nezávislosť volených mocí, definuje spoločensko-politický rámec života krajiny. Má zásadný vplyv na fungovanie všetkých aspektov života občanov. Práve preto sa dnes tak vypuklo prejavujú jej chyby a nedomyslené články. Či to bol zámer alebo neschopnosť, nie je dnes podstatné. Faktom je, že zlá ústava plodí zlo. Preto potrebuje Slovensko novú, dobrú, skutočne demokratickú ústavu. Aby sa občania v budúcnosti nemuseli svojich volených zástupcov doprosovať alebo sa nechať zastrašovať. Aby volení zástupcovia nemohli meniť ústavu a používať ju ako zbraň proti občanom a svojim politickým oponentom!